حسابداري وحسابرسي :حبيب اله اسماعيل زاده

دانشگاه جامع علمی کاربردی تالارهای پذیرایی ( تهران )

سوالات جلسه هشتم حسابداری شرکتهای سهامی مورخ 1394/02/13

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 23:3  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

واژه های تخصصی انگلیسی حسابداری مالی تهیه شده توسط خانم فرشته شهبازی

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 21:20  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

طلوع انگور

شبی از شبها

مردی از من پرسید 

تا طلوع انگور چند ساعت راه است ؟

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 12:53  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

ارائه خانم مائده آزموده ( وظیفه مباشرت مدیران )

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 12:48  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

ارائه خانمها کفاش مقدم و مائده منوری مورخ 1394/02/13

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:24  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

ارائه خانمها الهه خندانی و زهرا محمدی مورخ 1394/02/06

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:22  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه هفتم حسابداری پیمانکاری مورخ 1394/02/10

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 18:30  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه هفتم حسابداری مالی مورخ 1394/02/10

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 18:13  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه هفتم حسابداری شرکتهای سهامی مورخ 1394/02/6

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 18:28  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

مسئله جامع حسابداری شرکتهای سهامی برای گروه های A, B

توجه : این مسئله صرفا برای دانشجویانی که در امتحان میان ترم شرکت نکرده بودند ارائه شده ( دانشجویانی که در امتحان میان ترم شرکت کرده و نمره کمتر از 4 دریافت کرده اند هم می توانند جواب دهند ) است ، لطفا تا هفته آینده روز یکشنبه جواب صحیح خود را تسلیم نمایند ( بدیهی است راستی آزمائی به عمل خواهد آمد  ) .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 15:45  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

واژه های تخصصی انگلیسی حسابداری شرکتها تهیه شده توسط خانم سمیرا حاجی میری

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 12:19  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

واژه های تخصصی انگلیسی حسابداری پیمانکاری تهیه شده توسط خانم فرشته شهبازی

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 11:56  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

ارائه خانم محدثه درویش پور

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 11:51  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه ششم حسابداری مالی مورخ 1394/02/03

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 22:10  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه ششم حسابداری پیمانکاری مورخ 1394/02/03

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 21:7  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه هفتم حسابداری شرکتهای سهامی مورخ 1394/01/30(برای گروه A , B)

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 9:5  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه پنجم حسابداری مالی مورخ 1394/01/27

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 11:24  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه پنجم حسابداری پیمانکاری مورخ 1394/01/27

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:9  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه چهارم حسابداری پیمانکاری مورخ 1394/01/20

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:39  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه چهارم حسابداری مالی مورخ 1394/01/20

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:40  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

مطالب قدیمی‌تر