حسابداري وحسابرسي :حبيب اله اسماعيل زاده

دانشگاه جامع علمی کاربردی بنیاد شهید قزوین

راهنمای نرم افزار حسابداری محک

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 9:37  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 21:16  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات حقوق تجارت پیشرفته

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 21:6  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ ، ارائه دهنده سرکار خانم مریم اسپرورینی

مورخ 93/8/2 ساعت 9 صبح 

دانلود :

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 11:25  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

چک سفید امضاء ، ارائه کننده جناب آقای مسلم اینانلو

مورخ 93/8/2 ساعت 8 صبح

دانلود :

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 11:23  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

فصل دوم سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر 1393ساعت 17:33  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

چک الکترونیک ، ارائه کننده سرکار خانم رویا محمد خانی

  ساعت 9 مورخ  93/7/25

دانلود :

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر 1393ساعت 11:4  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

زمینه های حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت ، ارائه کننده سرکار خانم ندا جواره

 ساعت 8 صبح مورخ 93/7/25

دانلود :

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر 1393ساعت 10:51  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

پاورپوینت درس اول سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مهر 1393ساعت 20:41  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

پاورپوینت حقوق بازرگانی پیشرفته

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مهر 1393ساعت 20:37  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

مطالب قدیمی‌تر