حسابداري وحسابرسي :حبيب اله اسماعيل زاده

دانشگاه جامع علمی کاربردی تالارهای پذیرایی ( تهران )

بی تابم ...

در دل من چيزي است‌ ، مثل يك بيشه نور ، مثل خواب دم صبح 
و چنان بي تابم‌ ، كه دلم مي خواهد 
بدوم تا ته دشت‌ ، بروم تا سر كوه‌ . 
دورها آوايي است‌ ، كه مرا مي خواند .

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:16  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه دوم حسابداری پیمانکاری مورخ 93/12/14

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:47  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه دوم حسابداری مالی مورخ 93/12/14

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:12  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

آبتنی

زندگی آبتنی ... در حوضچه اکنون است 

رختها را بکنیم

آب در یک قدمی ست ...

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:35  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه دوم مورخ 93/12/10 حسابداری شرکتهای سهامی

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:27  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

ارائه توسط مینا میرزایی ( 93/12/24 ) A Group

دانلود:

دلایل افزایش سرمایه

روشهای افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی

افزایش از طریق بالا بردن ارزش اسمی سهام موجود

افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید

کاهش اجباری سرمایه در شرکتهای سهامی

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:52  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

ارائه توسط مهشاد ژاله ( 93/12/10 ) A Group

دانلود:

حسابداری انتشار سهام

سیستم عملیات حسابداری انتشار سهام مبتنی بر تعهد پرداخت

مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام

حسابداری صدور سهام با ارزش اسمی و بدون ارزش اسمی

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:39  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

ارائه توسط زهرا دوستعلی وند ( 93/12/17 ) A Group

دانلود:

حسابداری صدور سهام در مقابل اموال و خدمات

حسابداری هزینه های انتشار سهام

سرمایه اهدایی

تغییرات سهام

افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:28  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه اول حسابداری پیمانکاری

1) ارکان اصلی پیمانکاری را نام برده و 1 مورد آن را توضیح دهید .

2) انواع قراردادهای پیمانکاری را نام برده و 1 مورد آن را توضیح دهید .

3) مراحل اجرای طرح را نام برده و بنویسید مرحله اول آن چند مورد بوده و توسط چه کسی انجام می شود .

مرحله اول : مطالعات مقدماتی طرح

* مطالعات شناسائی طرح

* تهیه طرح مقدماتی

توسط مهندسین مشاور یا بخش فنی مهندسی کارفرما انجام می شود .

مرحله دوم : مطالعات تفصیلی طرح

مرحله سوم : اجرای طرح

4 ) مراحل اجرای کار به پیمانکار را بنویسید .

* دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح از طریق :

   الف ) مناقصه عمومی

   ب ) مناقصه محدود

   ج ) ترک تشریفات مناقصه

* فروش یا توزیع اسناد و مدارک مناقصه

* شرکت در مناقصه

   / واریز وجه نقد یا اخذ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

    / تکمیل و ارسال پاکتهای الف و ب توسط پیمانکار

* انتخاب پیمانکار توسط کمیسیون برنده مناقصه کارفرما

5 ) مراحل انعقاد قرارداد پیمانکاری را بنویسید .

* اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات از پیمانکار توسط کارفا [ معادل 5٪ مبلغ پیمان به صورت سپرده یا ضمانتنامه بانکی ( 10٪ ضمانتنامه به صورت نقدی و 120٪ تضمین 90٪ مبلغ ضمانتنامه توسط پیمانکار به بانک مربوطه داده می شود ) ]

*تنظیم قرارداد پیمانکاری

* ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

* تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت توسط پیمانکار

* تادیه پیش پرداخت توسط کارفرما

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:1  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه اول حسابداری مالی :

1) استفاده کنندگان اطلاعات مالی را نام برده و یکی از آن را توضیح دهید .

2) حسابداری مالی را توضیح دهید و اجزای صورتهای مالی را بنویسید .

3) دیدگاه های مختلف حسابداری را نام برده و یک مورد را توضیح دهید .

4) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای و نحوه ارائه اطلاعات را بنویسید .

5) محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی را نام برده و یک مورد آن را توضیح دهید .

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:15  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

مطالب قدیمی‌تر