حسابداري وحسابرسي :حبيب اله اسماعيل زاده

دانشگاه جامع علمی کاربردی بنیاد شهید قزوین

لحظه ها

لحظه ها می گذرد

آنچه بگذشت نمی آید باز 

قصه ای هست که هرگز دیگر 

نتواند شد آغاز ...

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم بهمن 1393ساعت 9:42  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات زبان تخصصی حسابداری

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم دی 1393ساعت 21:51  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

راهنمای نرم افزار حسابداری محک

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 9:37  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 21:16  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات حقوق تجارت پیشرفته

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 21:6  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ ، ارائه دهنده سرکار خانم مریم اسپرورینی

مورخ 93/8/2 ساعت 9 صبح 

دانلود :

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 11:25  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

چک سفید امضاء ، ارائه کننده جناب آقای مسلم اینانلو

مورخ 93/8/2 ساعت 8 صبح

دانلود :

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 11:23  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

فصل دوم سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر 1393ساعت 17:33  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

چک الکترونیک ، ارائه کننده سرکار خانم رویا محمد خانی

  ساعت 9 مورخ  93/7/25

دانلود :

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر 1393ساعت 11:4  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

زمینه های حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت ، ارائه کننده سرکار خانم ندا جواره

 ساعت 8 صبح مورخ 93/7/25

دانلود :

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر 1393ساعت 10:51  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

مطالب قدیمی‌تر