حسابداري وحسابرسي :حبيب اله اسماعيل زاده

دانشگاه جامع علمی کاربردی تالارهای پذیرایی ( تهران )

سوالات جلسه هفتم حسابداری شرکتهای سهامی مورخ 1394/02/6

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 18:28  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

مسئله جامع حسابداری شرکتهای سهامی برای گروه های A, B

توجه : این مسئله صرفا برای دانشجویانی که در امتحان میان ترم شرکت نکرده بودند ارائه شده ( دانشجویانی که در امتحان میان ترم شرکت کرده و نمره کمتر از 4 دریافت کرده اند هم می توانند جواب دهند ) است ، لطفا تا هفته آینده روز یکشنبه جواب صحیح خود را تسلیم نمایند ( بدیهی است راستی آزمائی به عمل خواهد آمد  ) .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 15:45  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

واژه های تخصصی انگلیسی حسابداری شرکتها تهیه شده توسط خانم سمیرا حاجی میری

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 12:19  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

واژه های تخصصی انگلیسی حسابداری پیمانکاری تهیه شده توسط خانم فرشته شهبازی

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 11:56  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

ارائه خانم محدثه درویش پور

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 11:51  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه ششم حسابداری مالی مورخ 1394/02/03

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 22:10  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه ششم حسابداری پیمانکاری مورخ 1394/02/03

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 21:7  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه هفتم حسابداری شرکتهای سهامی مورخ 1394/01/30(برای گروه A , B)

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 9:5  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه پنجم حسابداری مالی مورخ 1394/01/27

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 11:24  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه پنجم حسابداری پیمانکاری مورخ 1394/01/27

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:9  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه چهارم حسابداری پیمانکاری مورخ 1394/01/20

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:39  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه چهارم حسابداری مالی مورخ 1394/01/20

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 17:40  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه ششم حسابداری شرکتهای سهامی مورخ 1394/01/23

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 16:58  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

زندگانی ...

مادرم صبحی می گفت :‌ موسم دلگیری است 
من به او گفتم : زندگانی سیبی است ‚ گاز باید زد با پوست ...

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ساعت 22:50  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه پنجم حسابداری شرکتهای سهامی مورخ 1394/01/16

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:40  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

Budgeting

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:20  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

خلاصه استانداردهای حسابداری

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:53  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه چهارم حسابداری شرکتهای سهامی مورخ 1393/12/24(برای گروه A , B)

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 9:39  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

ارائه خانم فتانه فتح آبادی مورخ 93/12/24

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:42  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

سوالات جلسه سوم حسابداری پیمانکاری مورخ 1393/12/21

لازم به توضیح می باشد با توجه به عدم شرکت در کلاس روز پنج شنبه مورخ 1393/12/21 از همین سوالها در اولین جلسه سال جدید ( روز پنجشنبه مورخ 1394/01/20  ) امتحان میان ترم به عمل خواهد آمد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:4  توسط حبيب اله اسماعيل زاده  | 

مطالب قدیمی‌تر